top of page

TMK MADDE 166/4 - ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI (FİİLİ AYRILIK) NEDENİYLE BOŞANMA - MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

Türk Medeni Kanunu’nun 166/4'üncü maddesinde düzenlenen, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle yani, fiili ayrılık sebebiyle boşanma davasında, eşlerden her biri, reddolunmuş ve kararı kesinleşmiş bir boşanma davasının bulunması halinde, kararın kesinleşme tarihinden itibaren fiili ayrılık süresinin 3 yılı doldurmuş olması halinde mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini talep edebilirken, Anayasa Mahkemesi, Ankara 18. Aile Mahkemesi’nin önüne gelen bir dosyada, kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal yoluna başvurması nedeni ile yaptığı yargılamada kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiş ve kuralı iptal etmiştir. İptal kararı kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 22.02.2024 TARİH, 2023/116 ESAS VE 2024/56 KARAR SAYILI İLAMI


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Evlilik Birliğinin Sarsılması başlıklı 166'ncı maddesi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davası kurallarını düzenlenmiştir. Bu maddenin son fıkrasında yer alan


"....Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir...."


hükmü Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin görmekte olduğu bir davada, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi yaptığı yargılama neticesinde kuralın iptaline karar vermiştir.


Söz konusu iptal kararı ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 nay sonra yürülüğe girecektir.


Kararın tamamını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz...TMK 166-3 İptal Kararı
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.32MB33 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page