top of page
VERBİS'E KAYIT İÇİN
KALDI !

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU MADDE 12/3

"...Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır..."

Açık Alan Ofisi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlemekte olduğunuz kişisel veriler sebebi ile idari ve cezai bir takım yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz. KVKK kapsamında, ne kadar risk altında olduğunuzu biliyor musunuz? İşletmenizin risk analizi bir tık ötede...

Teknolojinin, günlük hayatın içine tamamen girdiği günümüzde; bireyin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumak büyük önem arz etmektedir. Kişisel veriler, gerek özel sektör gerek kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesi bireyler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da, söz konusu verilerin suistimal edilme riskini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu iki menfaat arasında meşru ve makul dengenin kurulması gerekli olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hangi şirketlerin VERBİS'e kayıt yaptırması zorunludur ?

Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, alışveriş merkezleri, oteller, apartman site yönetim şirketleri, müşteri sadakat kart uygulaması olan şirketler, fabrikalar, temizlik ve güvenlik personel hizmeti veren şirketler, fabrikalar, satış ve pazarlama yapan şirketler, ajanslar, özel okullar ve üniversiteler, hastaneler ve tıp merkezleri, e-ticaret kuruluşları, kargo şirketleri, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, uydu televizyon yayıncılığı abonelik sistemiyle çalışan kuruluşlar, yoğunlukla kişisel veri depolayan, kullanan ve işleyen şirketler, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında VERBİS'e kayıt yaptırmak zorunda olup, bu ve benzeri şirketlerin sistemlerini mevzuata uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir.

Değişimleri
risk.png

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amacı kanunda da belirtildiği üzere “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.”  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Bilgi, insanların ve kurumların en fazla önem verdiği unsurlar arasında yer almaktadır. Kurumlar faaliyetleri gereği sahip oldukları çeşitli kişisel bilgileri işlemekte, depolamakta ve/veya farklı kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. Bu aşamada bilginin sahibi olan kişinin bilgilendirilmesi, rızasının alınması ve kanunların izin verdiği ölçülerde işlemlerin yapılması gerekir. Yine kanunun 12'nci maddesinde açıkça belirtilmektedir ki veri sorumlusu kişisel bilgilerin korunması ve amacı dışında kullanılmasının engellenmesi için gerekli tüm alt yapıyı oluşturmak zorundadır. Bu konuda sistemini denetlemek veya denetletmek zorundadır. İhlaller yaşandığında ilgili kişilerin şikayet hakkı doğmaktadır. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yapılan denetimlerde de tespit edilen kanuna uymayan uygulamalar için cezai yaptırımlar söz konusudur.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Hazırlanan Dökümanlar

2020 YILINDA GEÇERLİ OLAN, KVKK KAPSAMINDA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI

KVKK'DAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE,TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA VERİLECEK CEZALAR

bottom of page