top of page

KURUMSAL HİZMETLERİMİZ

HUKUK MÜŞAVİRLERİ İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİNDEKİLER REHBERİ
HUKUKİ GÜVENLİK DENETİMİ

 

Günümüz Türkiyesi'nde mevzuatın süratli bir şekilde değişmesi neticesinde, işletmelerin bu değişikliklere ayak uydurması gittikçe zorlaşmıştır.

Şirketlerin düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyüyebilmeleri için kurumsallaşmaları gereklilik haline gelmiştir. Şirketlerin kuruluş ve ticari ilişkilerinin temellerinin atılması esnasında yapmaları gerekenler, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı çerçevesinde işletmelerin uyması gereken kurallara uyum sürecinde, hukuk büromuz müvekkillerinde gerekli denetimi yapmakta ve bu denetim sonucunda hazırlanacak raporlar çerçevesinde eksikliklerinin tespiti ile bu eksikliklerin tamamlanması noktasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

 

Cezaların çok ağır olduğu gerçeği bir yana zamanında alınmamış önlemler nedeni ile yargılama süreçlerinde yaşanan problemler neticesinde ödenmesi gereken çok ağır bedellerden korunmak için Türkiye'de bir ilk olan hukuki güvenlik denetimi hizmetimiz sayesinde müvekkillerimiz ağır bedeller ödemek zorunda kalmadıkları gibi idari denetimler esnasında kesilecek cezalardan da korunmaktadırlar.

MALATYA İLİ İHTİYARİ ARABULUCULUK FAALİYETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

 

Gerek dünyamızda ve gerekse de ülkemizde yaşanan  yoğun rekabet, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerin öğrenilmiş ve süreklilik arz eden bilgilerinin mevzuattaki hızlı değişimle birlikte zamanla eskimesine, yetersiz kalmasına  ve hatta tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Değişim her alanda kendini göstermiş ve hatta değişimden Kamu sektörü de etkilenmiştir. 

Günümüzün dünyasında ayakta kalmak ve büyümek isteyen işletmelerin rekabet etmesi gerekli ve zorunluluk arz etmektedir. Bu süreçte ayakta kalmanın en kolay ve en hızlı yolu ise eğitimden geçmektedir. Özel sektörün sıklıkla başvurduğu, son zamanlarda kamunun da uygulamaya geçirdiği  ve karşılık aldığı hizmet içi eğitimler son derece önemlidir. Personellerin görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere verilen planlı eğitimlere hizmet içi eğitim denilmektedir. Eğitimler sayesinde çalışanların daha verimli çalışması sağlandığı gibi, işletmeye olan bağlılıkları artırılabilir ve en önemlisi işe olan motivasyonları yükseltilebilir. Buna paralel olarak da işletmenin verimliliği artar.

Hizmet içi eğitimin önemi günümüzde artarak devam etmektedir. Değişime ayak uydurabilmenin ve rakiplerden bir adım önce olmanın temel şartlarından olan eğitim ister özel sektör ister kamu sektörü tarafından personeline bir hizmet olarak sunulmaktadır. Her iki kesimde personelini yetiştirmek, çağın gerektirdiği şartlara uygun çalışmak gerektiğinin farkındadır. Özel sektör ve kamu sektörü tarafından verilen sistematik eğitimler sayesinde yenilikler personellere aktarılmakta ve personelin  bilgi ve beceri kazanımı sağlanmaktadır.

Hızla değişen dünyada artık önemli olan bilgili veya zeki olmaktan çok, değişime ayak uydurabilecek yetkinlik ve becerilere sahip personellere sahip olmaktır. Bunun yolu da periyodik eğitimden geçmektedir. 

KURUMSAL HUKUKİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
MEVZUAT TAKİP SİSTEMİ

 

Günümüz Türkiyesi'nde mevzuatın süratli bir şekilde değişmesi neticesinde, işletmelerin bu değişikliklere ayak uydurması gittikçe zorlaşmıştır. Şirketlerin düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyüyebilmeleri için kurumsallaşmaları gereklilik haline gelmiştir. Bu sistemimiz ile mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamalara yönelik güncel bilgilendirme ve yönlendirmelere anında ulaşmış olursunuz. Yasal düzenlemelerin oluşturduğu kafa karışıklığına tek başınıza çözüm bulmak zorunda olmadığınızın farkına vardığımız için danışman firma olarak size rehberlik ediyoruz. Müvekkillerimizin iştigal sahalarındaki mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmekte ve mevzuattaki değişiklikler ve bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacakları düzenli olarak müvekkillerimize bildirilmektedir.

MALATYA DEPREM HAK SAHİPLİĞİ
ATS (ALACAK TAKİP SİSTEMİ)

 

İşletmelerin büyümesine bağlı olarak, müşterileriniz ile açık cari hesap şeklinde işleyen alacak hesaplarınızın yanı sıra senet ve çek  takibinde, bir noktadan sonra sorunlar yaşanmaya başlanacaktır.

 

İşletmeler asıl işleri ile ilgilenmenin yanı sıra, alacak takibi konusunda da ciddi bir efor sarfetmeye başlayacak ve asıl iştigal sahalarında gösterecekleri eforu alacak tahsilatına da göstermek zorunda kaldıklarından ciddi bir işgücü kaybı yaşayacakları gibi tahsilat alanında deneyimli personel çalıştırılması gerektiğinden, işletme açısından ayrı bir maliyet de doğacaktır.

 

Bu noktada dışarıdan alacak takibi amacı ile profesyonel destek hizmeti almak hem tahsilat maliyetini düşürecek ve hem de tahsilat hızını artıracaktır.

ARABULUCULUK HİZMETİ
TEMSİL HİZMETLERİ

 

Hukuk büromuz, Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinden bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ve bireysel müteşebbis müvekkillerine yatırımları konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktadır. Müvekkillerimize, alanında uzman olan kadrosu ile yatırım süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page