top of page
Image by Victoria Wang

EMSAL KARARLAR

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

HAKLI SEBEP BULUNMASI VE KÜÇÜĞÜN YÜKSEK YARARININ GEREKTİRMESİ HALİNDE VELÂYET HAKKI KENDİSİNE BIRAKILMIŞ OLAN ANNENİN ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ

2. H.D.

17 Ocak 2024 19:19:32

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILDIKTAN SONRA MENFİ TESPİT DAVASI AÇILIP AÇILAMAYACAĞI

11. H.D.

17 Ocak 2024 18:56:55

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

6102 SAYILI TTK'NIN GEÇİCİ 7. MADDESİ UYARINCA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE RES’EN TERKİN EDİLEN ŞİRKETİN İHYASI – 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

11. H.D.

13 Ocak 2024 01:13:59

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

ARALARINDA BAĞLANTI BULUNAN VE MİKTARA TABİ OLAN VE OLMAYAN TALEPLERİ BİR ARADA İÇEREN, TALEP YIĞILMASININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DAVALARIN ARABULUCULUĞA TABİ OLMAKSIZIN MAHKEMECE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ – DAVALARIN TEFRİK EDİLDİKTEN SONRA TEFRİK EDİLEN DAVANIN ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE USULDEN REDEDİLEMEYECEĞİ

11. H.D.

13 Ocak 2024 00:44:01

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI ESNASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI NEDENİ İLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU - İŞİN UZMANI SAYILAN YÜKLENİCİ TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 471. MADDESİ UYARINCA YÜKÜMLENDİĞİ İŞİN İFASI SIRASINDA GEREKLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERMEKLE GÖREVLİ OLUP YÜKLENİCİ VE İŞ SAHİBİNİN KUSURU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE ÇÖZÜMLENEMEZ.

6. H.D.

12 Ocak 2024 23:38:18

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ - İŞÇİLİK ALACAKLARI İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENEN İŞÇİNİN; YÜKLENİCİ İŞÇİSİ OLMASI, SÖZLEŞME ÜCRETİNE İŞÇİNİN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARININ DAHİL OLMASI, İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLACAĞINA DAİR SÖZLEŞMEDE BİR HÜKÜM BULUNMAMASI HUSUSLARI NAZARA ALINDIĞINDA İŞVERENİN İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAN YÜKLENİCİLERDEN ÖDEDİĞİ BEDELİ VE FERİLERİNİN TAMAMINI TALEP ETME HAKKI BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

6. H.D.

12 Ocak 2024 23:24:12

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

ESER SÖZLEŞMELERİNDE 5 YILLIK ZAMANAŞIMI - YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN SÖZLEŞME EKİ OLDUĞU KAMU İHÂLE SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN KESİN HESAP ALACAĞI

6.H.D.

5 Ocak 2024 21:20:36

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

MUVAZAA SEBEBİNE DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - KENDİ BORCUNU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞEN BORÇLUNUN TAŞINMAZINI 3. KİŞİ LEHİNE REHİN VERMESİ MUVAZAA YAPILDIĞINA KARİNEDİR.

6. H.D.

4 Ocak 2024 23:38:52

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

KOOPERATİF İLE ORTAĞI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARA BAKMAYA YETKİLİ MAHKEME KOOPERATİF MERKEZİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİDİR. BU YETKİ KESİN VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR

6. H.D.

4 Ocak 2024 23:04:15

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

BORÇLU, İTİRAZIN KALDIRILMASI DURUŞMASINDA, ALACAKLININ DAYANDIĞI SENET METNİNDEN ANLAŞILANLAR DIŞINDA, İTİRAZ SEBEPLERİNİ DEĞİŞTİREMEZ VE GENİŞLETEMEZ - KİRA PARALARININ BANKA HESABINA ARTIŞSIZ OLARAK ÖDENMESİ

12. H.D.

4 Ocak 2024 22:12:58

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVADAN ÖNCE ARABULUCULUĞA BAŞVURULMADIĞINDAN, GÖREVLİ MAHKEMEDE DEVAM EDEN YARGILAMADA, DAVANIN DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİ GEREKECEĞİ

6. H.D.

2 Ocak 2024 18:40:10

YARGITAY KARARI

a09bf6a3ef5ead5bfa98fb39e07d1f88.jpg

ACİZ NEDENİNE DAYALI TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ACİZ BELGESİNE DAYANAN ALACAĞIN GERÇEK OLMADIĞI İDDİASI - ALACAĞIN GERÇEK OLDUĞUNUN İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4. H.D.

2 Ocak 2024 18:21:03

bottom of page