top of page

TARAFİK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTALARINDA, SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCUK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ZORUNLU MUDUR ?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin birinci fıkrasında; \"İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır.\" hükmü yer almaktadır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin 18. fıkrasında ise özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacağı düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun bu özel düzenlemesi karşısında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanma yeri bulamaz. Somut olayda, davacı vekilinin 04/08/2020 tarihli dilekçesi ile davalı ... şirketine araç hasarı ve değer kaybına ilişkin tazminat talebi için başvuruda bulunduğu, ancak davalının ödeme talebine cevap vermediği anlaşılmaktadır. Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvuru bulunduğu hallerde dava şartı olarak arabuluculuğa başvurulamayacağının düzenlemesine göre davacı vekilinin özel dava şartı olarak düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu'nun 97. maddesi kapsamında zorunlu başvuru şartını yerine getirdiği gözetilerek işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir....


2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Doğrudan Doğruya Talep ve Dava Hakkı’ başlıklı 97. maddesinde (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.) “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.


6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin birinci fıkrasında; "İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin 18. Fıkrasında ise, özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlıkçözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacağı düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun bu özel düzenlemesi karşısında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanma yeri bulamaz.


Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin de bu konuda yerleşmiş içtihatları bulunmakta olup, zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketlerine karşı açılacak davalar yönünden dava şartı arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.T.C._Yargıtay_4.HUKUK_DAİRESİ_Esas_2021-3476_Karar_2021-3999_Karar_Tarihi_30.06.2021
.pdf
Download PDF • 20KB

T.C._Yargıtay_4.HUKUK_DAİRESİ_Esas_2021-14429_Karar_2021-5729_Karar_Tarihi_29.09.2021
.pdf
Download PDF • 19KB

T.C._Yargıtay_4.HUKUK_DAİRESİ_Esas_2021-8181_Karar_2022-1358_Karar_Tarihi_1.02.2022
.pdf
Download PDF • 18KB

T.C._Yargıtay_4.HUKUK_DAİRESİ_Esas_2021-3476_Karar_2021-3999_Karar_Tarihi_30.06.2021
.pdf
Download PDF • 20KB67 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page