top of page

DEPREM

Herkese Açık·3 üye

İDARENİN DENETLEME GÖREVİNİ HİÇ YERİNE GETİRMEMESİ YA DA EKSİK YERİNE GETİRMESİ


"....Olayda, uyuşmazlık konusu yapının ruhsatsız olduğu belirtilmekte ise de; belediyenin denetimi altında bir bölgede ruhsatsız yapı yapılmasında idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, her türlü denetim ve kontrollerin yeterince yapılmaması ve görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle davalı Belediyenin kusurlu bulunduğu sonucuna varılmıştır...

Danıştay İDDK.'nun 2013/2411 Es, 2015/1784 E. sayılı ve 13.5.2015 tarihli kararına https://www.avukatozgurgul.com/file-share/7646d389-0b7d-45ae-b11a-b41268919bd6 adresinden ulaşabilirsiniz.


Bu karar doğrultusunda :


Yapı denetiminin, mevzuatta öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi, kaçak yapılar, imar düzenlemelerinde ve ruhsatlar verilirken deprem bölgesi olmanın dikkate alınmaması gibi uygulamalar idarenin sorumluluğunu gündeme getirebilecektir.


İdare, doğrudan yapıları inşa eden kişi olmamakla birlikte başta yapı denetimini gereği gibi ve mevzuata uygun şekilde yapmaması nedeniyle sorumlu tutulabilecektir.


İdarenin yukarıda ana hatlarıyla açıklanan denetleme görevini hiç yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi "hizmet kusuru” teşkil eder.

Dolayısıyla bir deprem nedeniyle, zarara uğrayan kişi binanın mevzuata veya imar planına aykırı yapıldığını ispatladığı takdirde idarenin zararı tazmin etmesi gerekecektir.


Bu tür davalarda genellikle kusurun baştan net biçimde saptanması güç olabildiğinden ve bilirkişi raporlarına göre değişebileceğinden ilgili tüm idarelerin davalı gösterilmesi daha sağlıklı sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

  • O
    Av. Özgür GÜL

    Hakkında

    06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketleri nedeni ile a...

    bottom of page