top of page

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ?

SGK EMEKLİ YAŞI HESAPLAMA UYGULAMASI

UYAP VATANDAŞ PORTAL

ADALET BAKANLIĞI UYAP VATANDAŞ PORTAL BAĞLANTI KÖPRÜSÜ

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

Judges-mallet-on-stack-of-books.jpeg

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi ile işvereni arasında kurulmuş olan iş sözleşmesinin sonsuza kadar sürmesi düşünülemeyeceği gibi, tarafların yapmış oldukları iş sözleşmesiyle sürekli olarak birbirlerine bağlı kalmaları da beklenemez. Taraflar, yapmış oldukları bir iş sözleşmesine kendi istek ve iradeleri ile son verebilecekleri gibi, iş sözleşmeleri bazı genel sebeplerin ortaya çıkması ile de sona erebilir.

EYT DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR ?  HAKLARINIZ NELER ?

Cezaların çok ağır olduğu gerçeği bir yana zamanında alınmamış önlemler nedeni ile yargılama süreçlerinde yaşanan problemler neticesinde ödenmesi gereken çok ağır bedellerden korunmak için, Türkiye'de bir ilk olan hukuki güvenlik denetimi hizmetimiz sayesinde müvekkillerimiz ağır bedeller ödemek zorunda kalmadıkları gibi idari denetimler esnasında kesilecek cezalardan da korunmaktadırlar.

Gerek dünyamızda ve gerekse de ülkemizde yaşanan  yoğun rekabet, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerin öğrenilmiş ve süreklilik arz eden bilgilerinin mevzuattaki hızlı değişimle birlikte zamanla eskimesine, yetersiz kalmasına  ve hatta tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Değişim her alanda kendini göstermiş ve hatta değişimden Kamu sektörü de etkilenmiştir. 

Çözüm ve sonuç odaklı çalışmak ve uzun vadeli çözümler sunmak hukuk büromuzun temel ilkelerindendir. Müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına göre stratejiler oluşturup, bu oluşturduğumuz stratejilerin hayata ge-çirilmesinde müvekkillerimize yardımcı oluyoruz.Hukuk büromuz, başta Türkiye olmak üzere, dünyanın bir çok yerinden şirketler ve bireysel müteşebbis müvekkillerine yatırımları konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktadır. 

bottom of page