top of page

TRAFİK KAZALARINDA

SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

KAZA.jpg

Trafik kazası nedeni ile uğramış olduğunuz maddi zararların tazmini amacı ile sigorta şirketine müracaat ederek tazminat mı almak istiyorsunuz ?

 

 

Trafik sigortası teminatları 3 farklı grupta değerlendirilir:

 • Maddi zararlar,

 • Bedeni hasarlar

 • Ölüm tazminatı

Maddi Zarar Tazminatı İçin Gerekli Belgeler

A) Araç Hasarları

 1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,

 2. Mağdur araca ait ruhsat,

 3. Varsa hasarlı araç resimleri,

 4. Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası).

B) Değer Kaybı

Araç Hasarları bölümünde istenen belgelere ek olarak

 1. Değer kaybı talep beyanı,

 2. Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu.

C) Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)

Araç Hasarları bölümünde istenen belgelere ek olarak

 1. Hasarlı malın sahiplik belgesi (tapu, alım faturası, kamu kurumu resmi yazısı vb.)

 2. Üçüncü kişiye ait zarar gören malın onarımına ilişkin fatura, muhasebe kayıtları.

Bedeni Hasarlarda Gerekli Evraklar

A) Sürekli Sakatlık

 1. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,

 2. Epikriz Raporu,

 3. Genel adli muayene raporu,

 4. Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,

 5. Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,

 6. Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,

 7. Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

 8. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası),

 9. Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı.

 

 

ÖlümTazminatı İçin Gerekli Belgeler

 1. Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,

 2. Veraset ilamı,

 3. Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,

 4. Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 5. Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,

 6. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası)

 

 

Kişisel Bilgi Doğrulama Evrakı

Tüm tazminat kalemlerinde ayrıca istenecek belgeler olarak

Gerçek Kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza beyanı, iletişim bilgileri,

Tüzel Kişilerde : Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

 

TRAFİK KAZALARINDA

SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

bottom of page