top of page

TARAFLARDAN BİRİNİN ARABULUCULUK İLK TOPLANTISINA KATILMAMASI HALİNDE YARGILAMADA HAKLI ÇIKSA DAHİ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU OLACAĞINDA DAİR HÜKÜM ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

Devletin yargılamaların gereksiz yere uzamasını engelleyecek etkin çareler oluşturma yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanırken kişilere yüklenen külfetin aşırı ve orantısız sonuçlar doğurmaması gerekir. Kurallar, karşı tarafında da arabuluculuk toplantısına katılmasını zorlayıcı bir etki oluşturmakla birlikte bu kişilerin yargılama sonunda kısmen ve hatta tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulmasına ve vekalet ücretinin tamamından yoksun kalmasını öngörmektedir. Kuralın bu haliyle haklılığı yargı kararı ile ortaya çıkan kişilerin her halükarda yüksek tutarları bulabilecek maddi külfetlere katlanmasına neden olabileceği açıktır.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 14.03.2024 TARİH, 2023/160 ESAS VE 2024/77 KARAR SAYILI İLAMIHukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A maddesinin,  taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmamasının yaptırımını düzenleyen 11'nci fıkrasında yer alan "...bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez..." hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal kararı 18.04.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve karar gereğince 9 ay sonra yürülüğe girecektir." Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır."


Anayasa Mahkemesi iptal kararında,


"....Devletin yargılamaların gereksiz yere uzamasını engelleyecek etkin çareler oluşturma yükümlülüğünün yerine getirilmesi sağlanırken kişilere yüklenen külfetin aşırı ve orantısız sonuçlar doğurmaması gerekir. Kurallar, karşı tarafında da arabuluculuk toplantısına katılmasını zorlayıcı bir etki oluşturmakla birlikte bu kişilerin yargılama sonunda kısmen ve hatta tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulmasına ve vekalet ücretinin tamamından yoksun kalmasını öngörmektedir. Kuralın bu haliyle haklılığı yargı kararı ile ortaya çıkan kişilerin her halükarda yüksek tutarları bulabilecek maddi külfetlere katlanmasına neden olabileceği açıktır...."


gerekçesine dayanmıştır.


Kararın tamamını aşağıdan indirebilirsiniz...

 


arabuluculuk iptal kararı
.pdf
PDF dosyasını indir • 795KB31 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page