top of page

7269 SAYILI AFET KANUNU'NUN 13. MADDESİNDE YER ALAN "VE HASAR TESPİT RAPORLARI ANCAK ASIL İŞLEMLERLE BİRLİKTE DAVA KONUSU EDİLEBİLİR." HÜKMÜ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR

16.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 30.11.2023 tarih, 2023/134 esas ve 2023/209 karar sayılı ilamı ile 7209 sayılı "UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN"'un 13'üncü maddesinin a fıkrasının 6'ncı paragrafında yer alan "VE HASAR TESPİT RAPORLARI ANCAK ASIL İŞLEMLERLE BİRLİKTE DAVA KONUSU EDİLEBİLİR." hükmü iptal edilmiştir.


Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nin görmekte olduğu bir dava esnasında, 7209 sayılı UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN'un 13'üncü maddesinde yer alan, "VE HASAR TESPİT RAPORLARI ANCAK ASIL İŞLEMLERLE BİRLİKTE DAVA KONUSU EDİLEBİLİR." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve yapılan yargılama sonucunda 16.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 30.11.2023 tarih, 2023/134 esas ve 2023/209 karar sayılı ilamı ile 7209 sayılı "UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN"'un 13'üncü maddesinin a fıkrasının 6'ncı paragrafında yer alan "VE HASAR TESPİT RAPORLARI ANCAK ASIL İŞLEMLERLE BİRLİKTE DAVA KONUSU EDİLEBİLİR." hükmü iptal edilmiştir.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeni ile idare mahkemelerinde hasar tespit raporlarının iptal için açılan br çok dava sırf idari işlem yokluğu nedeni ile reddedilmişken, iptal edilen bu kanun hükmü ile bir nebze olsun hak kayıplarının önüne geçilebilecek mi, bekleyip göreceğiz.


Sonuçta reddedilen birçok dava ya istinaf aşamasında ya da istinaf edilmeden kesinleşmiş durumda.


Kararın tamamına buradan ulaşabilirsiniz....

20240116-11 karar
.pdf
Download PDF • 933KB
316 görüntüleme1 yorum
bottom of page