top of page

TEBLİGAT HUKUKU

  • 2Adım

Hakkında

Yargılamanın ve icra takiplerinin temelinde tebligat yatmaktadır. Hukuki bir işlemin, ilgili kimsenin (muhatabın) bilgisine sunulması için yetkili makamın yasaya uygun bir şekilde yazı ile veya ilanla yaptığı bildirim işlemi ve bunun belgelendirilmesidir. Yargılama ve icra süreçlerinde, pek çok işlemin hukuki sonuç doğurabilmesi için ilgililerine tebligat yapılması zorunlu olduğundan, tebligat büyük önem taşımaktadır. Tebligat Kanunu madde 10 gereğince kural tebligatın, muhatabın kendisine yapılması ise de; istisnai durumlarda tebligat muhatap dışında farklı kişilere de yapılabilmektedir.

Bu programa mobil uygulamadan da katılabilirsiniz.

Eğitmenler

Ücret

Bedava

Paylaşın

Zaten katılımcı mısınız? Giriş Yapın

bottom of page